POLITYKA PRYWATNOŚCI: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

EME Aero Sp. z o.o. - https://www.eme-aero.com/

 

1. Administrator

EME Aero Sp. z o.o., Jasionka 949, 36-002 Jasionka, Polska (w dalszej części „My” lub „Nasz”), niniejszym przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z Naszej Strony internetowej

https://www.eme-aero.com/pl/ (zwanej dalej „Stroną”). http://www.eme-aero.com/

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania z Naszej Strony lub usług, które na niej oferujemy, prosimy o kontakt:

E-mail: dataprotection@eme-aero.com

 

 2. Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od naszych użytkowników lub z innych źródeł (szczegóły poniżej) i korzystamy z nich w następujących sytuacjach:

  

2.1. Do prowadzenia Strony i plików dziennika

Za każdym razem, kiedy użytkownicy odwiedzają Naszą Stronę, nasz system automatycznie zapisuje dane i informacje z systemu komputerowego, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Naszej Strony. W tym procesie gromadzimy następujące dane („Informacje Techniczne”):

 •     Informacje dotyczące rodzaju i wersji przeglądarki
 •     System operacyjny użytkownika
 •     Dostawca Internetu użytkownika
 •     adres IP użytkownika
 •     Data i godzina dostępu do Strony
 •     Strony, z których system użytkownika uzyskał dostęp do Naszej Strony
 •     Witryny, które użytkownik odwiedza z Naszej Strony

Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane, które, w niektórych przypadkach, mogą być skojarzone z użytkownikiem. np. jeśli dane osobowe są zawarte w linku do witryny, z której użytkownik odwiedza Naszą Stronę lub w linku do witryny, na którą się przełącza.

Dane są też przechowywane w plikach dziennika Naszego systemu. Te dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Zbieramy te informacje techniczne i korzystamy z nich dla celów bezpieczeństwa (sieci), np. zwalczania cyberataków, dla celów marketingowych i aby lepiej zrozumieć potrzeby Naszych użytkowników oraz stale rozwijać Naszą Stronę i dostarczać ją do systemu komputerowego użytkownika.

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia, że Strona działa prawidłowo.

Te dane pomagają Nam również zoptymalizować Stronę i zapewnić bezpieczeństwo Naszych systemów informatycznych. W tym zakresie nie są one analizowane dla celów marketingowych.

 

2.1.1. Wykorzystanie plików cookie

Nasza Strona korzysta z plików cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa przeglądarce lub przeglądarce Państwa systemu komputerowego. Kiedy odwiedzają Państwo stronę, cookies mogą być przechowywane w Państwa systemie operacyjnym. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg, który umożliwia jednoznaczną identyfikację Państwa przeglądarki, jeśli ponownie odwiedzą Państwo Stronę.

Cookies są przechowywane w Państwa systemie komputerowym i przekazywane do Naszej Strony. Oznacza to, że jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystaniem cookies.

Mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Pliki cookies, które zostały już zgromadzone, mogą być usunięte w każdej chwili. Ten proces może być zautomatyzowany. Jeśli obsługa plików cookies zostanie wyłączona na Naszej Stronie, nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z jej wszystkich funkcji.

 

2.1.2. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych

Nasze uzasadnione interesy – oprócz celów wymienionych wyżej – to:

 •     Ochrona spółki przed szkodami materialnymi i niematerialnymi
 •     Dążenie do stworzenia bardziej profesjonalnych produktów i usług
 •     Optymalizacja (kontrolowanie i redukcja) kosztów

 

2.1.3. Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używamy "rozwiązania dwukrotnego kliknięcia" dla następujących wtyczek mediów społecznościowych:

 • LinkedIn

Dzięki rozwiązaniu dwukrotnego kliknięcia Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcy odpowiednich usług społecznościowych wyłącznie po  wstępnej aktywacji (zatwierdzeniu) odpowiedniego przycisku wtyczki, art. 6(1)(a) RODO.

Podstawą wykorzystania wtyczek na naszej stronie internetowej są nasze prawnie uzasadnione interesy w postaci celów marketingowych, art. 6(1)(f) RODO.

 

2.2. Inne zobowiązania związane z przetwarzaniem danych

Jeśli zobowiązują Nas do tego przepisy prawa, przetwarzamy dane osobowe w celu przestrzegania obowiązku przechowywania danych wynikającego z prawa handlowego lub spełnienia obowiązków ustawowych związanych z bezpieczeństwem.

 

3. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte jak tylko nie będą już wymagane dla konkretnych celów.

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane przez okres czasu, w których mogą wystąpić roszczenia wobec EME Aero Sp. z o.o. Dane osobowe są również przechowywane, jeśli lub tak długo, jak przepisy prawa zobowiązują do tego EME Aero Sp. z o.o.

 

 4. Prawo do sprzeciwu

Na podstawie Państwa szczególnych uregulowań mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Państwa dotyczą, w każdym momencie. Administrator nie będzie kontynuował przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że przedstawi ważne podstawy przetwarzania danych, które unieważniają Państwa interesy, prawa i wolności, lub powody ustalenia, egzekwowania czy obrony roszczeń.

Jeśli dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych dla celów takiego marketingu, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim.

Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane nie będą przetwarzane w tym celu.

 

5. Ujawnienie danych osobowych podmiotom trzecim

W celu oferowania Państwu naszych produktów i usług, w oparciu o nasze zobowiązania umowne lub na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, może okazać się koniecznym, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe do podmiotów trzecich. Kategorie odbiorców danych osobowych są następujące:

 • Dostawcy usług:
  • IT
  • Hostingowych
 • Organy państwowe

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

EME Aero, jako spółka joint venture należąca do Lufthansa Technik AG i MTU Aero Engines zobowiązuje się do przetwarzania danych w sposób uczciwy i przejrzysty. Wobec tego wierzymy, że to ważne, aby osoby, których dane dotyczą miały nie tylko prawo do sprzeciwu, ale też mogły egzekwować poniższe prawa, jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne:

 •     Prawo dostępu do danych osobowych i informacji
 •     Prawo do sprostowania danych
 •     Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 •     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 •     Prawo do przenoszenia danych

Mogą się Państwo skontaktować z nami mailowo, pod adresem dataprotection@eme-aero.com, w celu skorzystania ze swoich praw.

Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w stosunku do EME Aero jest:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

 

7. Zgoda

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zaznaczamy, że mogą ją Państwo unieważnić w każdym momencie.

Prosimy o kontakt mailowy, pod adresem: dataprotection@eme-aero.com,  we wszystkich pozostałych sprawach lub jeśli mają Państwo problem z unieważnieniem zgody na tej Stronie.

Informujemy, że każde unieważnienie zgody dotyczy przyszłości i nie wpływa na zgodność z prawem Państwa danych przetwarzanych w przeszłości. W niektórych przypadkach, pomimo unieważnienia Państwa zgody, mamy prawo do kontynuowania przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie innego prawa, jak np. wypełnienie warunków umowy.

 

8. Ograniczenie obowiązywania niniejszej informacji o ochronie danych osobowych

Niniejsze informacje o warunkach i zasadach przetwarzania danych osobowych odnoszą się wyłącznie do przetwarzania na stronie internetowej http://www.eme-aero.pl/. Inne strony internetowe nie są objęte zakresem niniejszej informacji i przetwarzanie danych osobowych w ich ramach odbywa się na podstawie odrębnych zasad.

 

WARUNKI OGÓLNE

Informacje podane na tej Stronie są przeznaczone dla klientów EME Aero i innych osób zainteresowanych i mają charakter ogólny. Nie mają one na celu stworzenia obowiązku prawnego dla EME Aero.

Spółka EME Aero dołożyła wszelkich starań, aby przygotować informacje i zagwarantować ich poprawność oraz kompletność. Informacje są aktualizowane w nieregularnych odstępach czasu.

W związku z tym, że informacje te mogą podlegać gwałtownym i powtarzającym się zmianom, pragniemy zaznaczyć, że pomimo naszych starań, informacje mogą być czasem nieaktualne, błędne lub niekompletne. W związku z tym, EME Aero podaje informacje takie, jakie są i nie może udzielić żadnych zapewnień, ani gwarancji w zakresie tych informacji.

Strona i jej zawartość nie są przeznaczone dla osób, które podlegają jurysdykcji, która nie pozwala na publikowanie treści na tej Stronie lub dostępu do nich. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych ograniczeń przed odwiedzeniem tej Strony.

 

INFORMACJE NA TEMAT FIRMY

EME Aero Sp. z o.o.

Siedziba:

Jasionka 949, 36-002 Jasionka, Polska

 

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 368986102

NIP: 5170385680

KRS: 0000709341

Kapitał Zakładowy: 103 000 000,00 PLN

BDO: 000127407

 

Adres:

Jasionka 949

36-002 Jasionka,

Polska

 

Telefon: +48 17 7717 000

E-mail: dataprotection@eme-aero.com

 

 

Adres korespondencyjny:

EME Aero Sp. z o.o.

Jasionka 949

36-002 Jasionka

Polska

 

Zarząd:

 •   Dr. Ulf Reinmöller - CEO, Członek Zarządu, Managing Director of Business
 •   Robert Maślach - COO, Członek Zarządu, Managing Director of Operation

 

Udziałowcy:

 • 50% Lufthansa Technik AG z siedzibą w Hamburgu
 • 50% MTU Aero Engine AG z siedzibą w Monachium

 

 Monitoring wizyjny: